Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2014

gracja

June 09 2014

gracja
gracja
gracja
5190 fc23
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaoll oll

April 08 2014

gracja
8438 b2d5
Reposted frommaow maow viakrewzwodka krewzwodka
gracja
9716 f8d7 500
Reposted fromzolwik zolwik viakrewzwodka krewzwodka
gracja
0963 27be 500
Reposted fromnazarena nazarena viakrewzwodka krewzwodka
gracja
Reposted fromdepresja depresja viakrewzwodka krewzwodka

March 31 2014

gracja
4008 f45d 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
gracja
6869 d2f6
Reposted fromgifz gifz viaoll oll
gracja
1706 ed87
Reposted fromYuei Yuei viaoll oll

November 01 2013

gracja
8039 0e06
Reposted fromgifluv gifluv viaoll oll
gracja
Reposted fromfalconwing falconwing viaoll oll
gracja
Spójrz na siebie. Jesteś młodą osobą. Przestraszoną. Czego się boisz? Przestań się przejmować. Przestań hamować słowa. Przestań myśleć co sądzą inni. Noś to na co masz ochotę. Słuchaj takiej muzyki jaką lubisz. Puść ją głośno i tańcz do upadłego. Wyjdź i pójdź tam gdzie chcesz nie myśląc o jutrze. Nie czekaj na piątek. Żyj teraz. Zrób to teraz. Podejmij ryzyko. Powiedz swe sekrety. Kiedy zrozumiesz, że to Twoje życie?
Spełnij marzenia.
Reposted fromalone-again alone-again viaawaken awaken
gracja
6680 5429 500
Reposted fromoddsoul oddsoul viaawaken awaken

July 30 2013

gracja
Reposted fromoll oll

July 23 2013

gracja
6508 4881
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viatwice twice
gracja
4527 42ad

July 16 2013

gracja
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viapeache peache
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl